تبلیغات
وبسایت رسمی مدرسه راهنمایی دخترانه شهید نامجو - کنترل هیجانات نوجوان در خانوادهکنترل هیجانات نوجوان در خانواده

نوشته شده توسط مدرسه شهید نامجو در سه شنبه 17 فروردین 1389 05:35 ب.ظ -

نوجوانی مرحلی تغییرات اساسی است. تغییراتی که درابعاد مختلف جسمی ،روانی واجتماعی نمود پیدا می کند. وجود این تغییرات نیازهای جدیدی را برای وی به وجود می آورد. برآورده شدن مناسب این نیازها به نوبه خودسازگاری بهتر وسریع تر اورا با آنها میسر می سازد. رشد
احساسات وعواطف بخش اصلی ویژگی دوران نوجوانی را تشکیل می دهد. شناخت ویژگیهای این تحولات عاطفی کلید اصلی حل مشکلات عاطفی این دوره است.

بااین حال با توجه به سرکش بودن عواطف  نوجوان ونیاز به کنترل و نظارت بزرگترها ، این نظارت نباید به صورت سختگیرانه وبی توجه به نیازها وشرایط نوجوان صورت گرفته واز حد اعتدال خارج شود. نوجوان شدیدا نو جو و تازه طلب بوده نیاز به تجارب جدید و متنوع دارد. ماجراجویی ویژگی مهم این دوران است که باید مورد توجه قرارگرفته و نیاز های نوجوان و شرایط وامکانات سالم برای ارضای این نیاز  وی فراهم گردد.

خانواده هایی که شرایط  مناسب برای این دوران بحرانی مهیا می کنند، فرزندان  با ایمنی بیشتری این دوران را می گذرانند ومشکلات نوجوانی کمتری را شاهد بوده سریع تراز بقیه
به پختگی وکمال فکری ، عاطفی واجتماعی می رسند.

یکی از تدابیری که در جهت بهبود ارتباط با نوجوانان به خانواده ها توصیه می شود تغییر چارچوب روابط دراین دوره است. لازمه ی برقراری این نوع رابطه آن است که خانواده ها در
موضع بالا وحاکمیت قرار گرفته وکودک در موقعیت کسی که دستورات مشخصی را دریافت می کند واقع میشود.وبه عبارت دیگر رابط خانه وکودک رابطه ای است عمودی یعنی مشتمل
بر ارتباطات دستوری وتحکمی که از بالا به پایین اعمال می شود.

درصورتی که هدف از اعمال آنها تخلیه هیجانات خودوالدین باشد آثارمخربی در روابط نوجوان
با والدین خواهند داشت.

توجه به ویژگیهای مثبت ومفید نوجوان وارزش وبها دادن به آنها بسیاری از نیازها ی  روحی
نوجوان را ارضا می کند.


فرستاده شده در مشاوره ، | دیدگاه |